نوسازی شهری در منطقه الحامه شهر الجزیره

 

 


درباره شهر الجزیره

الجزیره پایتخت الجزایر و بزرگترین شهر این کشور می باشد. بر اساس سرشماری سال 2009 جمعیت شهر در حدود 3500000 نفر است و برآورد می شود که در سال 2010 در حدود 3574000 باشد. به آن الجزیره سفید نیز می گویند که به دلیل ساختمانهای سفید آن است که از دریا به صورت درخشان نمایان است. الجزیره در ساحل غربی خلیجی کوچک در دریای مدیترانه جای دارد. بخش مدرن شهر همسطح ساحل ساخته گردیده و بخش کهن شهر بر فراز تپه ای در پشن بخش نوین می باشد و دارای ارگ می باشد و به آن قصبه می گویند.

مساحت الجزایر 809 کیلومتر مربع می باشد.

b 400 308 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 1


موقعیت منطقه الحامه

الحامه در مرکز شهر الجزیره و در نزدیکی ساحل می باشد.

b 400 271 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 2

b 400 235 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 3

مشکلات موجود


- توسعه فعالیتهای صنعتی در کنار سواحل تاثیرات منفی بر محیط زیست دارد.

- منابع طبیعی به طور نامناسبی توزیع گردیده و محدود و در معرض خطر می باشند.

- منطقه از نظر بهداشت و سلامت همگانی روز به روز وخیم تر شده و نارساییهایی در مدیریت طراحی شهری دیده می شود.


b 400 230 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 4

اقدامات نوسازی شهری در الحامه

منطقه الحامه موضوع یک پروژه نوسازی شهری در مرکز الجزیره می باشد که می بایست بر اساس آن به یک منطقه مرکزی تجاری در کنار ایستگاه راه آهن تبدیل شود. آنچه که برنامه ریزی شده است یک مرکز اقتصادی در الجزیره با برجهای تجاری، پارکینگ، مراکز خرید، مناطق مسکونی با کیفیت با امکانات تفریحی می باشد.

ساختمانهای شیشه ای برای ساختمانهای مرکزی بانکها در کنار خیابانهای اصلی منطقه در سالهای اخیر شکل گرفتند. برجهای تجاری اما در نزدیکی و همسطح پل فوسیلی می باشند. دیگر ساختمانها اکنون در نزدیکی کتابخانه ملی در الحامه در حال ساخت هستند. در طرح دو بلوار پیش بینی شده است که کتابخانه و کاخ را در تنگنا قرار می دهد. ساختمانهای قدیمی نیز تخریب می شوند و ساکنان آنها به ساختمانهای نوساز جابجا می گردند. مساحت منطقه پروژه برای تمام این توسعه ها 20 هکتار می باشد.

طراحی این پروژه علاقه مندی همگانی مبنی بر جابجایی مرکزیت تجاری شهر را دربر دارد. این طرح ضمیمه به طرح جامع طراحی و توسعه شهری الجزیره می باشد که در سال 1995 توسط دولت تصویب گردید. طرح توسعه منطقه ای اقداماتی را دربردارد که فعالیتهای نامناسب برای یک مرکز شهر را متوقف می نماید. همچنین سازه هایی را شامل می شود که موازی خط ساحلی و راه آهن ساخته می شوند. مشاغل و حرفه های گوناگون مورد نیاز در منطقه نیز در طرح توسعه تعریف شده است. مساحتی در حدود 13 هکتار نیز می بایست به ایجاد مراکزی برای شورای ملی در الجزیره اختصاص داده شود. اقدامات برای ویران کردن کشتارگاه شهر نیز در سال 2004 آغاز گردید.

این بخش همچنین از نظر حمل و نقل و آمد و شد به طور کامل پشتیبانی می شود. وجود ایستگاه راه آهن در در دست توسعه دوباره می باشد و چندین ایستگاه تراموا و مترو نیز این خدمات را کامل تر می کند.

بنابراین طرح توسعه دوباره شهر الجزیره با تاکید بر بخش تجاری و گردشگری، به شهر یک بعد جهانی می بخشد که این کار از طریق امکانات خدمات همگانی، فضاهای تفریحی و افزایش هتلها و امکانات اقامتی لوکس صورت می گیرد.

b 400 304 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 5

b 400 197 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 6

نقاط ضعف طرحهای توسعه ای


نقاط ضعف طرحهای توسعه ای در الجزیره

- امروزه گفته می شود که آزانسهای بخش عمومی در الجزیره در همکاری با طرحهای شهری نقش کمرنگی دارند.

- نبود یک طرح کلی برای تمام منطقه خلیج الجزیره

- فقدان یک بدنه نظارتی و همکاری کننده که بتواند یک رویکرد منسجم شهری را بسط دهد و جایگزین استدلالهای بخشی گردد و بتواند با سرمایه گذاران بخش خصوصی مذاکره کند.

- کناره گیری گروه عمار از طرحهای شهری نشان دهنده ی ضعف آژانسهای بخش عمومی و ضعف قراردادهای پیمانی می باشد.


b 400 362 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 7

نتیجه

این نمونه موردی به روشنی نشان می دهد که گرایشهای کنونی برای توسعه شهرها از طریق پروژه های گوناگونی شهری با تمرکز بر جذب سرمایه گذار و گردشگر و با مفهوم توسعه جهانی به زیان رقابت درونی و توسعه پایدار اجتماعی و برابریهای اقتصادی می باشد. با این همه، افزایش پروژه های شهری در الجزیره، اگرچه دارای پیوستگی با هم نیستند، نشان دهنده علاقه به تغییر شهربا تمرکز بر قابلیتهای این پایتخت مدیترانه ای می باشد.


b 400 349 16777215 00   images tagarob AL JAZIRE 8


 

 

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

barbekü