نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی در مراکش 3100
نوسازی شهری در منطقه الحامه شهر الجزیره نگارش یافته توسط حامد امامی 3734
پروژه ارتقای سکونتگاههای غیررسمی (زاغه ها) در کیبرا (کنیا) نگارش یافته توسط شکوه فاطمی 4680
توسعه محله درب الاحمر در قاهره نگارش یافته توسط کارشناس شرکت مهندسین مشاور هفت اقلیم سپاهان 4241
پروژه پارک الازهر در قاهره نگارش یافته توسط کارشناس شرکت مهندسین مشاور هفت اقلیم سپاهان 4102
beton barbekü