نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی در مراکش 2917
نوسازی شهری در منطقه الحامه شهر الجزیره نگارش یافته توسط حامد امامی 3559
پروژه ارتقای سکونتگاههای غیررسمی (زاغه ها) در کیبرا (کنیا) نگارش یافته توسط شکوه فاطمی 4391
توسعه محله درب الاحمر در قاهره نگارش یافته توسط کارشناس شرکت مهندسین مشاور هفت اقلیم سپاهان 3887
پروژه پارک الازهر در قاهره نگارش یافته توسط کارشناس شرکت مهندسین مشاور هفت اقلیم سپاهان 3784
barbekü