نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی در مراکش 3445
نوسازی شهری در منطقه الحامه شهر الجزیره نگارش یافته توسط حامد امامی 4054
پروژه ارتقای سکونتگاههای غیررسمی (زاغه ها) در کیبرا (کنیا) نگارش یافته توسط شکوه فاطمی 5170
توسعه محله درب الاحمر در قاهره نگارش یافته توسط کارشناس شرکت مهندسین مشاور هفت اقلیم سپاهان 4756
پروژه پارک الازهر در قاهره نگارش یافته توسط کارشناس شرکت مهندسین مشاور هفت اقلیم سپاهان 4522
beton barbekü