نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی در مراکش 3336
نوسازی شهری در منطقه الحامه شهر الجزیره نگارش یافته توسط حامد امامی 3961
پروژه ارتقای سکونتگاههای غیررسمی (زاغه ها) در کیبرا (کنیا) نگارش یافته توسط شکوه فاطمی 5008
توسعه محله درب الاحمر در قاهره نگارش یافته توسط کارشناس شرکت مهندسین مشاور هفت اقلیم سپاهان 4597
پروژه پارک الازهر در قاهره نگارش یافته توسط کارشناس شرکت مهندسین مشاور هفت اقلیم سپاهان 4411
beton barbekü