ساماندهی محور تاریخی علوی کاشان

{tabs type=tabs}
{tab title=معرفی پروژه}

این محور تاریخی در شهرستان کاشان به واسطه وجود عناصر تاریخی و شاخصی همچون خانه تاریخی عامریها و خانه تاریخی طباطبایی و حمام ارزشمند کاشان دارای قدمت و پیشینه تاریخی بیشتری نسبت به دیگر معابر شهر است که روزانه گردشگران داخلی و خارجی زیادی را پذیراست.با توجه به این مهم شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی به کارگزاری شرکت عمران وبهسازی شهری ایران اقدام به اجرای پروژه ای از ابتدای خانه عامریها تاخیابان فاضل نراقی نمود .محدوده این محور حدود 1/5 هکتار می باشد که اجرای کف ومحوطه 4500 مترمربع وبدنه سازی 5000 مترمربع بود ه که درپایان سال 84 به اتمام رسید.

تاریخ قرارداد: 18/7/1388

مدت قرارداد: 4 ماه

kashan----------1

AlaviKashan1_1

AlaviKashan1_3

AlaviKashan1_2

 

{/tab}

{tab title=اهداف شرکت}

شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده کاشان با همت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران  و شهرداری کاشان جدیداً در کنار پروژه های قبلی ، بهسازی خیابان علوی و سه محور توریستی ذیل الذکر را که در قلب بافت قدیم قرارگرفته شروع نموده که این د رحقیقت بر مبنای سیاست های دولت و رویکرد دولت به احیاء بافت فرسوده  و قدیمی  و ارتقاء صنعت توریسم و جلوگیری از افزایش بافتهای فرسوده در کشور می باشد. با توجه به اینکه درکاشان جاذبه های اصلی جذب توریست همین بافتهای قدیمی و با ارزش محسوب می گردد محورهای تعریف شده به قرار زیر می باشد:

1- خیابان علوی

2- محور علوی – کوشک صفی تا مسجد آقا بزرگ

3- محور علوی- گریچه تا خیابان فاضل نراقی

4- محور علوی – صدره و سرفره

{/tab}

{tab title=فیلم پروژه}

دانلود فیلم

به دلیل بالا بودن حجم فیلم ، جهت مشاهده یا دانلود فیلم آموزشی لطفاً صبور باشید.

{player}http://www.imbf.ir/images/filmf/kashan alavi{/player}

{/tab}
{/tabs}

مستند سازی اقدامات شهرداری کاشان

{tabs type=tabs}
{tab title=معرفی پروژه}

شهر بزرگ و تاریخی کاشان به اعتبار برخورداری از پیشینه تاریخی و کهن و بهره گیری از معماری منحصر بفرد، نیازمند دقت نظر وسواس گونه ای برای ساماندهی مقوله توسعه شهری در کنار حفظ هویت این بافت کهن خواهد بود .

بهسازی و احیاء بافت های فرسوده شهری پیرو برنامه چهارم و پنجم توسعه، جزو اهداف اصلی جمهوری اسلامی ایران  می باشد .
حفظ هویت این بافت کهن ارزشمند  نیازمند تشریک مساعی ارگانهای دولتی و محلی متولی امر و تشکیل نهادی مجری و هماهنگ کننده از همراهی ارگانهای ذی مدخل با خط مشی حرکتی بر مبنای برنامه ریزی، تعامل، اعتماد سازی و جلب مشارکتهای مردمی اجتناب ناپذیر بود. با این هدف شرکت عمران و احیا بافت فرسوده  کاشان در تاریخ  19 / 11/87ثبت گردید.

این شرکت در راستای اهداف ذکر شده کارگروههای احیای بافت را که متشکل از مسئولین ارگانهای دولتی و محلی و مشارکت ایشان می باشد را راه اندازی نموده و به عنوان دبیرخانه در زمینه هماهنگی اعضای کمیته ها و مصوبات ایشان فعالیت می نماید.
کارگروه های احیاء بافت-کمیته خدمات شهری
-کمیته شهرسازی
- کمیته مرمت
-کمیته جلب مشارکت های مردمی
-کمیته فرهنگی
-کمیته مشاغل
- دبیرخانه مرکزی

{/tab}

{tab title=خدمات شهری}

چارت کمیته خدمات شهری

3

وظایف کمیته خدمات شهری

-شناسایی معضلات و کمبود خدمات رسانی ،جمع آوری زباله ، مبلمان شهری، آلودگیهای زیست محیطی، و ارائه راهکار و پیگیری جهت رفع مشکل
-اصلاح و تکمیل مبلمان شهری، هماهنگ با نوع بافت های قدیم
-ارائه راهکار هایی جهت د سترسی بهتر به مرکز محلات جهت سرویس دهی خدماتی، جمع آوری زباله ،پارکینگ و آتش نشانی و....
-بررسی نقاط دسترسی و ایجاد اماکن با مقاوم سازی لازم در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، آتش سوزی (مرور سناریوی بحران)
نمونه ای از مصوبات جلسات کمیته خدمات شهری

1- احیاء اسامی قدیم معا برمحدوده سه محور توریستی گریچه– کوشک صفی – صدره و سرفره

2- پا کسازی و تکمیل مبلمان شهری سه محور توریستی گریچه – کوشک صفی – صدره و سرفره

3- راه اندازی پارک محله ای صدره و سرفره به منظور افزایش سرانه فضای سبز در بافت

4- بهسازی - کف سازی – آسفالت و جدول گذاری خیابان علوی و معابر منتهی به آن

{/tab}

{tab title=شهرسازی}

چارت کمیته شهرسازی

4

وظایف کمیته شهرسازی
-اصلاح ضوابط ساخت ساز در بافت قدیم وفرسوده
-نظارت بر اجرای ساخت و سازها از طریق ایجاد بانک اطلاعات ساخت و ساز در بافت فرسوده
-پیگیری جهت ایجاد دسترسی با ضوابط تعریف شده جهت احیاء محلات
-پیگیری طرح تفضیلی ویژه بافت

مصوبات جلسات کمیته شهرسازی

1-پیشنهاد جهت ارائه  ضوابط جدید ساخت و ساز در بافتهای فرسوده توسط مشاور

2-هماهنگی با مشاور طرح تفصیلی ویژه و پیشنهاد دسترسی های مناسب به داخل بافت

 و ارائه به مسکن و شهرسازی برای گرفتن مصو به کمیسیون ماده 5  

3- جذب و هدایت سرمایه گذاران به داخل بافت و هماهنگ نمودن آنها با مشاور طرح تفصیلی

4- برنامه ریزی جهت احیاء مراکز محلات (طراحی مراکز محله طاهر - منصور و سیقن)

{/tab}

{tab title=مشارکت مردمی}
چارت کمیته مرمت و جلب مشارکتهای مردمی
5

وظیفه کمیته جلب مشارکتهای مردمی

جلب مشارکتهای مردمی جهت احیا بافت های فرسوده قدیمی و استفاده از پتانسیل های هیات مذهبی و تشکل های مردمی{/tab}

{tab title=مرمت}

وظایف کمیته مرمت

-بهسازی – بدنه سازی- کف سازی و ساماندهی آبهای سطحی
-ایجاد بوستانهای محله ای
-ساماندهی فتاحه های موجود در مرکز محلات جهت کاربردی نمودن آنها
-پیگیری ساماندهی تاسیسات زیر بنایی شهری در محلات قدیم

نمونه ای از مصوبات جلسات کمیته مرمت

1- راه اندازی پارک محله ای گریچه

2- اجرای بدنه سازی دیوار مسجد ملافتح الله

3- مرمت آب انبار گریچه

4- مرمت گذر در محله سلطان امیر احمد

5- بهسازی و بدنه سازی سه محور توریستی گریچه – کوشک صفی – صدره و سرفره

6- بدنه سازی و اصلاح معابر در خیابان علوی

{/tab}

{tab title=فرهنگی}

چارت کمیته فرهنگی

6
بخشی از وظایف کمیته فرهنگی

-احیاء اسامی محلات قدیم
-شنا سایی و بستر سازی منا سب فرهنگی برای هر محله
-برپایی نمایشگاههای عکس، نقاشی ،حجم سازی در خانه های فرهنگ
-اجرای تعزیه در مرکز محلات
-پیگیری راه اندازی خانه های فرهنگ در محلات
-برگزاری نشست هایی بامردم در تکیه ها ومساجد
-جمع آوری ا طلاعات و آثار تاریخی ( بانک ا طلاعاتی )
-برگزاری تورهای یکروزه

{/tab}

{tab title=مشاغل}

چارت کمیته مشاغل

7

 وظایف کمیته مشاغل


فلسفه وجودی این کمیته سیاست گذاری های اولیه جهت احیا زندگی جاری و روزمره ساکنان بافت که مستلزم احیا مشاغل و حرفی است که قبلاً در بافت وجود داشته اند، می باشد.

-احیا بافت ارزشمند قدیمی و تاریخی که به تبع از احیا مشاغل ایجاد می شود .

-گسترش و توسعه صنعت توریسم و گردشگری

-شنا سایی و ایجاد مشاغلی که بر اثر تو سعه شهر نشینی و تکنولوژی روز جامعه مورد نیاز می باشد(کلوپ تفریحی)

-ایجاد اشتغال و کار آفرینی برای بخش عمده از ساکنان بافت با ارائه طرح توجیهی

-شنا سایی و حفظ مشاغل قدیم کا شان مانند موتابی  - شیشه گری-  کاغذ سازی

-شناسایی و حفظ مشاغل قدیم و کاملاً سنتی مانند زری بافی – شعر بافی- آهنگری


بخشی از مصوبات جلسه کمیته مشاغل

1-شنا سایی شعر بافی ها  و دیگر هنرهای سنتی واقع در محله های قدیم کاشان  

2- شنا سایی اما کن با قا بلیت راه اندازی مشاغل سنتی واقع در گذرها و دیگر محورها

3-تشکیل جلسات مذاکره با شعر بافها و مشاغل سنتی دیگر و بررسی مشکلات آنها

4- تعریف موضوع پژوهش ها و پایان نامه ها ی دا نشجویی با محوریت صنایع دستی در دا نشگاهها

5- پیگیری تشکیل ا صناف و یا هیئت امنا جهت تمرکز قا نو نی هنرهای سنتی به صورت مجزا برای هر کدام  از مشاغل


{/tab}

{tab title=دبیرخانه مرکزی}

دبیرخانه مرکزی (شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده کاشان)

وظایف دبیرخانه
-هماهنگی جلسات کمیته راهبردی و پیگیری مصوبات آن
-هماهنگی فعالیتهای کمیته شش گانه و جلو گیری از فعالیتهای موازی
-تنظیم صورت جلسات مصوب
-مشارکت در برنامه ها و فعالیتهای اجرایی کمیته ها
-پشتیبانی و تهیه امکانات لازم ابزاری و اداری کمیته ها
-اطلاع رسانی

8

ترکیب اعضا در کمیته راهبردی

-معاون استاندار و فرماندار کاشان
-شهردار کاشان
-ریاست شورای اسلامی شهرستان کاشان
-معاونت عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری ویژه کاشان
-مدیر عامل عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی
-شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده کاشان به عنوان دبیر
-مدیر اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کاشان
-ریاست دانشکده معماری و هنر کاشان
-نمایندگی مسکن و شهرسازی کاشان
-روسای کمیته های شش گانه
-کارشناسان صاحب نظر به صورت موردی
-مدیران ادارات تاسیسات شهری و ادارات اوقاف و صنایع


رویکرد کمیته راهبردی

-شناخت وضع موجود از نظر امکانات و محدودیت های پشتیبانی و ساماندهی عوامل موثر در احیای محلات و اولویت بندی اجرا
-بررسی برنامه دستگاههای اجرایی دست اندرکار در بافت ها وهدایت وارزیابی عملکرد وایجاد هماهنگی بین فعالیت های نهادهای ذیربط و کمیته های شش گانه
-برقراری زمینه ارتباط  با  نهاد های مردمی و شوراهای محلی و  جلب مشارکت های  غیر دو لتی ومردمی
-یکسوسازی و جلب حمایت و مشارکت سازمانها و ادارات و وزارتخانه های ذی مدخل در احیا و بهسازی بافت های فرسوده و قدیم
-نظارت بر اجرای مصو بات کمیته های شش گانه
-تلاش برای ارتقاء کمی و کیفی و سرعت بخشیدن به طرح ها
-هدایت در جذب اعتبارات استانی و ملی جهت احیای بافت های فرسوده و قدیم

{/tab}
{/tabs}

گزارش بخشی ازعملکردهای سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری دزفول

 


1)      مرمت ساباط باقلیون و خانه های مجاور آن (صحرابدر مغربی)

1

2)      مرمت و بهسازی گذر منصور (معزی) (محله قلعه)

3)      باسازی ساباط گوشه دزفولی واقع درگذر معزی  (محلعه قلعه)

3

4)      مرمت و بازسازی آسیاب‌های آبی “شیخ” و “عماد” (زیر پل دوم) با مشارکت شهرداری و سازمان میراث فرهنگی

4

5)      احداث میدان آبنمای شریعتی

6)      تکمیل عملیات اجرایی پارک خانواده

7)      مرمت و بازسازی ساباط بندار مقدمیان (بندار مقدمیان)

8)      عملیات محوطه سازی ساختمان فرمانداری

9)      مرمت خانه تاریخی شهید عراقی در مجاورت ساباط بندار مقدمیان (بندار مقدمیان)

9
10)   مرمت و کفسازی گذر باقلیون (محله صحرابدر مغربی)

11)   مرمت مجدد و کفسازی ساباط کاروان (محله صحرابدر مغربی)

12)   تکمیل مرمت بدنه بیرونی خانه های گذر منصور (محله قلعه)

13)   پی کنی و رگلاژ و بتن ریزی پیاده روهای خیابان شریعتی جهت احداث رواق های سنتی

14)   مرمت بقعه بی بی گزیده (محله رودبند)

14
15)   مرمت خانه تاریخی سید صدر (محله سیاه پوشان)

16)   مرمت خانه تاریخی نیک راد (محله سیاه پوشان)

17)      احیا و مرمت آسیاب های دزفول

asiab dezful water museum 0418)  مرمت و بهسازی حمام کرناسیون با زیربنای 1000 مترمربع

4100 19)      انجام طرح مطالعات راهبردی کل بافت تاریخی توسط مهندسین مشاور

dezful sivand baft ghadim
20)      گردآوری اسناد و تصاویر قدیمی
kh-emam-dezful

خلاصه ای از اقدامات شهرداری کاشان

 

فعالیت های انجام گرفته در واحد خدمات شهری شهرداری کاشان طی 9 ماه اول سال جاری

 

ردیف

کد پروژه

شرح اقدام

محل

محل تأمین
 منابع


کل مبلغ هزینه
شده (ريال)


ملاحظات

1

32041

حفر چاههای
جاذب سطحی


نواحی 3و4

در آمدهای
 شهرداری


600.000.000

40
مورد


2

33042

لایروبی چاههای
 جاذب آبهای سطحی


نواحی 3و4

در آمدهای
شهرداری


420.000.000

42
 مورد


3

33012

جدول گذاری
خیابان ها و معابر


نواحی 3و4

در آمدهای
شهرداری


235.470.000

7849
 مترطول


4

33071

بلوک فرش
 پیاده روهای سطح شهر


نواحی 3و4

در آمدهای
 شهرداری


126.105.000


7849
مترمربع


5

33072

ترمیم و اصلاح دبلوکها
 و جدول های فرسوده


نواحی 3و4

در آمدهای
شهرداری


32.585.000

931
مترمربع


6

33014

زیرسازی معابر
سطح شهر (آسفالت)


نواحی 3و4

در آمدهای
شهرداری


117.000.000

15600
 مترمربع

پروژه های انجام شده

 

- مرمت آب انبار صباغ

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : سید اکبر حلی

مدت انجام کار : 1 ماه

مبلغ هزینه شده : 120 میلیون ریال

نوع پروژه : مرمت

ab anbar1
ab anbar2ab anbar3

- احداث پارک در محله کوشک صفی

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : سید اکبر حلی

مدت انجام کار : 2 ماه

مبلغ هزینه شده : 350 میلیون ریال

نوع پروژه : ساخت پارک و فضای سبز

 

koshk1
koshk2koshk3

قاب بندی بنای قدیمی

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : سید اکبر حلی

مدت انجام کار : 1 ماه

مبلغ هزینه شده : 150 میلیون ریال

نوع پروژه : نگهداری و زیبا سازی و مرمت

 

ghab1
ghab2ghab3

- بدنه سازی پارکینگ خیابان علوی

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : سید اکبر حلی

مدت انجام کار : 1 ماه

مبلغ هزینه شده : 100 میلیون ریال

نوع پروژه : زیبا سازی و مرمت

 

parking1
parking2parking3

- مرمت و بدنه سازی کوچه پا قلعه

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : سید اکبر حلی

مدت انجام کار : 1 ماه

مبلغ هزینه شده : 100 میلیون ریال

نوع پروژه : زیبا سازی و مرمت

 

ghale1
ghale2ghale3 

- بدنه سازی محله درب باغ

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : سید اکبر حسینی

مدت انجام کار : 2 ماه

مبلغ هزینه شده : 100 میلیون ریال

نوع پروژه : زیبا سازی و مرمت

 

darb1
darb2darb3
- بدنه سازی مسجد مهدیه

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : سید اکبر حلی

مدت انجام کار : 1 ماه

مبلغ هزینه شده : 160 میلیون ریال

نوع پروژه : زیبا سازی و مرمت

 

mahdiye1
mahdiye2mahdiye3- مرمت گذر درب باغ

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : قدرت اله صالحی

مدت انجام کار : 1 ماه

مبلغ هزینه شده : 100 میلیون ریال

نوع پروژه : زیبا سازی و مرمت

 

gozar1
gozar2gozar3 
- بدنه سازی بازار باب الحوائج

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان

مدت انجام کار : 5 ماه

مبلغ هزینه شده : 185 میلیون ریال

نوع پروژه : احداث و مرمت

 

havaej1havaej2

havaej3

 
- احداث سردر مقبره شهید روحی

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : سید اکبر حلی

مدت انجام کار : 1 ماه

مبلغ هزینه شده : 160 میلیون ریال

نوع پروژه : احداث

rohi1
rohi2rohi3- ساخت دیوار مسجد ملافتح اله

کارفرما
: شهرداری کاشان

پیمانکار : شرکت ایوان سازه

مدت انجام کار : 2 ماه

مبلغ هزینه شده : 450 میلیون ریال

نوع پروژه : احداث و زیبا سازی

 

masjed1
masjed2masjed3 

- مرمت خانه قرائتی

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : سازمان عمران و بهسازی شهرداری کاشان

مدت انجام کار : 6 ماه

مبلغ هزینه شده : 800 میلیون ریال

نوع پروژه : زیبا سازی و مرمت

 

gheraati1
gheraati2gheraati3

- مرمت گذر تبریزی ها

کارفرما : شهرداری کاشان

پیمانکار : سید اکبر حلی

مدت انجام کار : 1 ماه

مبلغ هزینه شده : 100 میلیون ریال

نوع پروژه : زیبا سازی و مرمت

 

tabrizi1tabrizi2

tabrizi3

- تعریض معابر در بافت فرسوده توسط شهرداری کاشان

 
   عنوان                                                          کل منابع تجهیز شده ( ريال )

خانه دبیری...............................................................10/000/00

خانه مس فروش..................................................000/000/
150

خانه صنعتکار........................................................300/750/000

خانه مدنی...........................................................000/000/
460

خانه شعبانی مقدم...............................................000/000/
300

خانه ظهیری.........................................................000/000/
235

خانه غلامی فرد....................................................721/964/
487

خانه صابونی زاده..................................................000/000/
110

خانه خیاطیان.....................................................169/572/500/
1

خانه تنباکوکار.....................................................1/864/913/150

خانه بوجاری...........................................................000/000/
43

خانه پاکیزه.............................................................000/000/
38

خانه گیلان مهدیزاد.................................................000/000/
150

خانه شبانی..........................................................125/400/
390

خانه فخری مهدیزاد.................................................000/000/
150

خانه ماشااله مهدیزاد..............................................000/000/
300

خانه درخشش نژاد.................................................970/000/
432


مستند سازی پروژه بهسازی و احیاء محله محتشم کاشان

{tabs type=tabs}
{tab title=معرفی پروژه}

بهسازی و احیاء محله محتشم

     سرکار خانم منوچهری که اصالتا اهل کاشان و هم اکنون ساکن سوئیس می باشند پس از دیدار از نمایشگاهی از بناهای تاریخی در تهران تصمیم به خرید و نجات بخشی از این بناها در یکی از محلات تاریخی و اصیل از نظر معماری در کاشان  می گیرد.

   مجموعه خانه هایی که توسط ایشان خریداری گشته در یکی از مهمترین و متنوع ترین نوع محلات از نظر معماری و قومیت های ساکن قرار گرفته است .ابنیه تاریخی و معماری مانند: مجموعه میرنشانه شامل مسجد،آب انبار ، زیارت و مقابر با قدمت ایلخانی ، مجموعه گذر محتشم شامل مسجد، آب انبار و بقعه محتشم با قدمت صفویه و همچنین گذر ، مسجد و تکیه سرپله و همچنین خانه و شتر خان شیبانی و .... می باشد.

   با توجه به علاقمندی کارفرما قرار است بخشی از مجموعه مذکور تبدیل به موزه ی دستبافته های قدیمی و کارگاه هنرهای بافندگی سنتی  همچون شعر بافی ، زری دوزی و مخمل بافی گردد.

{/tab}

{tab title=موقعیت پروژه}

محدوده خیابان محتشم و محله سرپله

Picture1
سایت هوایی بناهای خریداری شده توسط خانم منوچهری

Picture2

{/tab}

{tab title=پروژه ها}

خانه اخباری

زیربنا: 650 متر مربع

قدمت : 180 سال (دوره قاجاریه)

نوع کاربری :آموزشی- فرهنگی

Picture3
Picture4  Picture5خانه یدالهی

مساحت: 500 متر مربع

قدمت : 165 سال (دوره قاجاریه)

نوع کاربری : اقامتی

Picture8

Picture9
Picture11


خانه رشادی


مساحت: 1500 متر مربع

قدمت : 170 سال (دوره قاجاریه)

نوع کاربری : اقامتی- فرهنگی

Picture13Picture14Picture15     Picture16Picture17          Picture18Picture19


خانه صاحب


مساحت: 820 متر مربع

قدمت : 160 سال (دوره قاجاریه)

نوع کاربری : اقامتی

Picture24Picture20Picture22
خانه زرکار

مساحت: 1500 متر مربع

قدمت : 160 سال (دوره قاجاریه)

نوع کاربری : آموزشی

Picture25Picture26Picture29
خانه قاسمی

مساحت: 450 متر مربع

قدمت : 120 سال (دوره قاجاریه)

نوع کاربری : فرهنگی

Picture30

{/tab}

{tab title=تاثیرات طرح}

معیشت ساکنین

همانگونه که میدانیم معیشت ساکنان این منطقه از مشاغل سنتی و کارگران کارخانجات و دیگر مشاغل تشکیل می گردد.

مشاغل سنتی که بعنوان میراث فرهنگی یک قوم یا ملت شمرده می شود را به ذوال قرار گرفته و شاید بعضی از آنها نیز به دیده فراموشی رفته باشد. این موضوع باعث کوچ جوانان از محلات قدیمی گردیده است اما حضور مجموعه فرهنگی اقامتی منوچهری می تواند این مشاغل را بار دیگر نه تنها بر ایرانیان بلکه جهانیان معرفی نمایند.

وجود کارگاههای مختلف صنایع دستی و آموزش آن به  افراد مشتاق یا جویای کار و در معرفی قرار دادن آنها برای میهمانان و گردشگران نه تنها این مشاغل را احیاء نموده بلکه باعث رونق اقتصادی افراد در این محله نیز می گردد.همانگونه که می دانیم حضور گردشگر یعنی ورود نقدینگی و افزایش مشاغل در بین افراد یک جامعه و این مسئله به طور ملموسی در مناطق و محلاتی که بافت تاریخی ،اقامتی و گردشگری مناسبی دارند دیده می شود.

امید است با حضور پررنگ سرمایه گذاران در بخش گردشگری و پذیرایی مناسب در خورشان میهمانان و گردشگران موجب رونق مشاغل در این منطقه گردیده است.

سطح اجتماعی و اقتصادی ساکنان

از نظر اجتماعی ،اقتصادی بافت این محله از موقیعت نسبتاً مناسبی برخوردار است از دیرباز محله محتشم و میر نشانه جایگاه علما و فریختگان و متولکین کاشان بوده است حضور افاقر به معنایی برای بافت های فرسوده و تاریخی مبدل شده اند و یکی از عوامل کوچ ساکنان اصلی این بافت به بافتهای جدید مبدل شده اند راهکارهای متفاوتی برای باز گرداندن افراد بومی به این مناطق صورت گرفته است ،پرداخت تسهیلات با شرایط ویژه و تخفیفات گوناگون از طرف شهرداری و....

اما آنچه حائز اهمیت است پرداخت تسهیلات نمی تواند بافت اجتماعی این گونه محلات را به سرعت عوض کند ، چنانچه بتوان در محلات قدیمی زیرساختهای مناسب و معابر مناسب ایجاد نمود سرعت ورود و بازگشت افراد به مراتب افزون خواهد گردید.

مجموعه تاریخی و فرهنگی رشادی با توجه به وسعت مناسبی که در برگرفته است موجب گردید دستگاههای متولی امر نیز در جهت تشویق اینگونه افراد به اصلاح و مرمت این منطقه نمایند که با این عمل نه تنها محله از خطر فرسودگی نجات می یابد بلکه بار دیگر شاهد حضور افراد بومی ساکنین محلی خواهیم بود.

زیرا حضور این گونه افراد موجب رونق و پیشرفت محلات قدیمی می گردد.

بافت پیرامون

از جمله تأثیراتی که به آنها اشاره گردید حضور دستگاههای متولی امر زیر ساختهای شهری و عمرانی و تاریخی در بافت های فرسوده می باشد.

احیاء بافت های فرسوده شهری توسط دولت و سختی نیازمند مدت زمان طولانی می باشد و به بیان دیگر می توان گفت احیاء بافتهای فرسوده در گرو حضور و مشارکت های مدنی صورت می پذیرد.

مشارکتهای مدنی – از قبیل سرمایه گذاری های مربوط به ساخت و سازهای مسکونی –تجاری –اقامتگاهها ایجاد و جاذبه های گردشگری میسر خواهد بود.

حضور افراد سرمایه گذار در بافت های فرسوده به دولت و اقشار کم درآمد این امکان را می دهد تااز حداکثرامکانات ،حداکثر استفاده را ببرند.

حضور  سرمایه گذار در بافت های فرسوده یک شور و نشاط مضاعفی را برای دولت به عنوان متولی امر زیرساخت های شهری و برای مردم بومی به عنوان ساکنین محلات را در بر دارد.

لذا می توان گفت موفقیت این مجموعه خواهد توانست سرمایه گذاران بیشتری را برای سرمایه گذاری در بافت به ویژه صنایع گردشگری و هنرهای دستی رهنمود سازد، وبا حضور این سرمایه کذاران می توان گفت بافت های فرسوده و تاریخی با توجه به نیاز محل و صنعت گردشگری احیاء و مرمت خواهند شد.

بیان این نکته ضروریست که حمایت از سرمایه گذاری در بافت ها باید به صورت یک مشارکت فراگیر در نظر قرار گیرد.

    ادامه توضیح های راهبردی موثر در تجربه مورد بررسی (طراحی-اجرایی-مدیریتی-مالی)

-پروژه مجموعه تاریخی فرهنگی – اقامتی منوچهری را می توان به عنوان یک پروژه الگوی مناسب از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد.

بعد تاریخی این پروژه از نقطه نظر تاریخی دارای پتانسیل عالی و مناسب که دارای تمامی عناصر معماری سنتی و شهرسازی می باشد

وجود زیارتگاههای،مساجد،کاروانسراها وآب انبارها و خانه های تاریخی این مجموعه را به خوبی همراهی می کنند.

بعداقتصادی وگردشگری:

نزدیکی این مجموعه به بازار بزرگ کاشان و آثار تاریخی کاشان از یک سو ونیاز روزافزون صنعت گردشگری کاشان به یک مجموعه با کلیه امکانات اقامتی و تفریحی این مجموعه را در سال های آتی درخشانتر جلوه خواهد داد و همچنین دیگر ابعاد چون بعد شهرسازی و اجتماعی و فرهنگی نیز قابل مطالعه و تحسین می نماید

فازغ از ابعاد ذکر شده مدیریت قومی ،منظم و مسجم استفاده از طراحان ،مشاوران و معماران با تجربه و اصیل در این زمینه هماهنگی و همکاری ارگانها و نمادهای زیمدخل جهت پیشرفت پروژه توانسته این پروژه را از هر حیث الگوی مناسب قرار دهد.

خانه رشادی این مجموعه به عنوان پایلوت انتخاب گردید که به لطف خدا و تلاش کلیه عوامل توانسته به این ابعاد به طور کامل دست یابد.تا در راستای ادامه عملیات اجرای مجموعه و خانه های تاریخی از این الگو استفاده کامل انجام شود.

{/tab}

{/tabs}