منطقه اشمور در سیدنی استرالیا

{tabs type=tabs}
{tab title=درباره سیدنی و اشمور}
سیدنی شهریست که از دهکده های گوناگونی تشکیل یافته که هم اکنون کیفیت بالایی از زندگی، و سازگاری را برای ساکنان، صاحبان مشاغل و بازدیدکنندگان فراهم می آورد.
در سال 1995 برنامه راهبردی برای یک شهر پایدار در جنوب سیدنی، منطقه اشمور را به عنوان یک محوطه رشد جدید با قابلیت فراهم آوری محوطه های وسیع توسعه دوباره در پیرامون ایستگاههای راه آهن و همچنین فضای باز با دسترسی شاخص شناسایی کرد.
برنامه راهبردی این محوطه را با 17 هکتار وسعت شناسایی کرد که دارای قابلیت تبدیل شدن به یک دهکده شهری پایدار جدید با اتصال مستقیم به جامعه همجوار را دارد.
منطقه مورد نظر سپس در سال 1998 دوباره ناحیه بندی شد و در ناحیه 10 با عملکردهای متفاوت جای گرفت. این ناحیه بندی این فرصت را به دست می داد که هر جا مناسب باشد بتوان ترکیبی از کاربریهای گوناگون مانند مسکونی، بازرگانی کوچک و صنعتی سبک را بکار برد.

b 463 122 16777215 00   images tagarob ashmoor ash 1

موقعیت مکانی
منطقه اشمور در ارسکینویل جای داشته و در محدوده خیابان اشمور، جاده میشل، خیابان کولسون و مسیر راه آهن بانکستون قرار دارد.

b 271 337 16777215 00   images tagarob ashmoor ash 2
{/tab}
{tab title=تاریخچه}
از نظر تاریخی این محدوده به صورت یک منطقه برنامه ریزی نشده در درون شهر رشد کرده است. این مورد دقیقا یک نمونه از توسعه های سده نوزدهم در شهر سیدنی می باشد که بخش مسکونی آن در زمین مرتفع تر ساخته شده و انبارها در طول مسیرهای خط آهن و مناطق لجن زاری که احیای اراضی در آن روی داده است. مهمترین کاربری پیشین زمین در این محوطه کارخانه "مترس" می باشد که از سال 1973 لوازمی چون اجاق گاز و دیگ بخار را تولید می کرد.

منطقه موجود اگرچه که بیشتر برای اهداف صنعتی سبک مورد استفاده قرار می گرفت، اما ترکیبی از کاربریهای دیگر چون بازرگانی، خرده فروشی و مسکونی را هم در خود داشت. مشخصه منطقه ساختمانهای صنعتی بزرگ در زمینهای وسیع می باشد و دربردارنده شماری واحدهای صنعتی شخصی است.

از سال 1998 چندین برنامه کاربردی برای توسعه مناطق مسکونی وجود داشته و منطقه اکنون در حال تغییر می باشد. وجود چندین مالک در منطقه بدین معناست که توسعه کامل آن چندین سال به درازا خواهد کشید. برخی محوطه ها را می بایست برای دستیابی به حداکثر توسعه یکپارچه کرد. همچنین دیده شد که برخی مشاغل تثبیت شده مایل به جابجایی نیستند.   

با این همه، یک محوطه با چنین مقیاسی نیازمند یک طرح ساختاری جامع می باشد که مکان یابی جاده های جدید و فضاهای باز را برای توسعه آینده مشخص کند. برای پیشبرد توسعه آینده در منطقه اشمور، شورای شهر در آگوست 2006 یک طرح ویژه کنترل توسعه (DCP) را تصویب کرد.

2
{/tab}
{tab title=اهداف}
·    دستیابی به ترکیب مناسبی از کاربریهای زمین به گونه ای که شکل و نمای خیابانهای زنده و فعال برای ایجاد یک مرکز فعالیت پایدار برای جوامع پیشنهادی و موجود تقویت گردد.

·  ترغیب برای ایجاد هماهنگی میان شکل ساخته شده در محیط میراثی پیرامون که از حساسیت بالایی برخوردار است.  

·  تقویت درجه بندی و مشخصه اصلی خیابانها

·  هماهنگی میان مکان کاربریها در محیط با مکان تاریخی کاربریها

· تقویت توسعه تجاری و فراهم کردن خدمات برای جامعه جدید و جامعه موجود

· مکان یابی خرده فروشی و دیگر کاربریهای غیر مسکونی در سطح زمین با تمرکز خرده فروشیها در طول مسیر جاده میشل و خیابان مک دونالد به ویژه در محل تقاطع این دو و روبروی پارک پیشنهادی.

6
5{/tab}
{tab title=اقدامات}
اقدامات و ویژگیهای اصلی طرح کنترل توسعه:

·  کاربریهای زمین شامل مسکونی، تجاری و قابلیتی برای تیدیل به یک منطقه خرده فروشی

· طرح و شکل ساختمانی با تمرکز بر برتری طرح به دست آمده و بازیابی مشخصه منطقه با ایجاد تغییر در ارتفاع، مقیاس و شکل ساختمان

·  جدا نمودن بخشهای مختلف مجموعه برای اطمینان حاصل کردن از اینکه همه ی محوطه های توسعه در مجموعه کلی را می توان به طور مستقل و بدون تاثیرات جانبی بر محوطه های همجوار توسعه داد.

·  محدوده همگانی شامل یک پارک جدید و خیابانهای جدید

·  پیاده روهای کارآمد، مسیرهای ویژه دوچرخه و خودرو

·  عناصر زیرساختی حیاتی برای مدیریت آبگرفتگی معابر

·  انجام مشاوره همگانی با مالکان:

پس از تصمیم شورای شهر در تاریخ 10 آوریل 2006 ، همه ی مالکان (47 نفر) در تاریخ 17 می 2006 برای یک جلسه توجیهی طرح کنترل به سالن شهر  دعوت شدند.

3
{/tab}
 
{tab title=نتایج}
·    توجه به محدوده همگانی شهر و ایجاد فرصتها در طرح کنترل توسعه به خوبی در نظر گرفته شده و ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه، خودرو، ایجاد فضای باز و پارک در طرح لحاظ شده است.

· کار، زندگی و تفریح ساکنان در طرح به طور توامان لحاظ گردیده است

·  طرح به ویژگی محلی و میراثی محدوده ارسکینویل و الکساندریا احترام می گذارد.

· کوچک بودن محدوده و دربر داشتن محل سکونت و همچنین محل کار ساکنان موجب پیاده روی آنها در منطقه برای رسیدن به محل کار و خدمات گردیده و در نتیجه ترافیک منطقه کاسته می گردد.

·  این طرح دهکده ای را در درون یک شهر در نظر گرفته است.

·  طرح به برخورد ساکنان و ارتباط آنها با یکدیگر اهمیت داده است و مشارکت اجتماعی بالا رفته است.

· دسترسیهای منطقه به خوبی رعایت گردیده است.

· کاربریهای منطقه موجب گردیده است که ساکنان نیازهای خود را در محل برطرف نمایند.

·  توسعه پایدار و پاک در منطقه که کاهش آلودگی و سروصدا و ترافیک را دربر داشته است.

8
{/tab}
{tab title=آنچه می آموزیم}
آنچه که در طرح کنترل توسعه به خوبی لحاظ شده است، در نظر داشتن توسعه آینده و پایدار منطقه می باشد و همانگونه که از عنوان آن برمی آید، طرح توسعه منطقه را به صورت پایدار و با توجه به نیازهای آینده به پیش می برند.

در نظر گرفتن محل کار ساکنان در خود منطقه تجربه ای بسیار عالی برای کاهش ترافیک و گسترش تعاملات اجتماعی می باشد.

دیگر موارد آموزنده طرح شامل زیر می باشد:

-  توجه به توسعه پایدار و تمرکز بر مسیرهای پیاده روی و دوچرخه در منطقه

-  توجه به منظر عمومی منطقه و رعایت ارتفاع ساختمانها و حفظ هویت محلی و منطقه ای

-  تجربه وجود دهکده و شهرکی کوچک و مستقل در درون یک شهر

9{/tab}
{tab title=منابع}
http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/development/documents/UrbanRenewals/AshmoreDCP/AshmoreDCP.pdf     


http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/development/UrbanRenewalProjects/Ashmore.asp        


http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/development/documents/CityPlan/DraftLEP2011/Factsheets/FactSheet_Ashmore.pdf

 
{/tab}

{/tabs}