seminnnar

نخستین همایش ملی شهرسازی راهبردی و توسعه شهری

poster hamayesh 1

1-جایگاه برنامه ریزی راهبردی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری
2- چشم انداز سازی شهری
3- سناریو سازی در برنامه های راهبردی شهری
4- نقش و جایگاه مدیریت شهری در برنامه ریزی راهبردی
5- ملاحظات زیست محیطی در برنامه ریزی راهبردی
6- ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری در برنامه ریزی راهبردی
7- آموزش و برنامه ریزی راهبردی
8- جایگاه فرهنگ،هنر و معماری بومی در توسعه شهری

 

 

همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری

Poster

اهداف همایش


 •   توجه بیشتر به  آب – خاک به عنوان عنصر ضروری محیط زیست شهری و زیست کره
 •  توجه ویژه به شادابی – امنیت – سلامت جامعه – زیبایی های حاصل شده از خلاقیت و توسعه پایدار شهری

محورهای همایش


 •  مدیریت تنشهای محیطی (شامل تنش خشکی – سرما – شوری – فقر غذایی – عناصر سنگین و ....)
 • آلاینده ها، سلامت جامعه و فضای سبز شهری
 • ضرورت بهینه سازی مصرف آب در فضای سبز شهری
 • گیاهان، کودکان و هوای پاک
 • روشهای نوین نگهداری فضای سبز
 • استانداردهای فضای سبز
 • مدیریت فضای سبز
 • معماری منظر و طراحی فضاهای ویژه
 • نقش تحقیق و پژوهش در توسعه فضای سبز پایدار
 • جایگاه فضای سبز در توسعه شهری
 • قوانین فرادستی حمایت از فضای سبز (اراضی و آب)
 • مدیریت مشارکتی شهروندان در فضای سبز

یازدهم و دوازدهم شهریورماه 1394

سی و یکم تیر 1394

سی و یکم مرداد 1394

وبسایت:tabrizsd.ir

دانلود پوستر با کیفیت بالا