seminnnar

نخستین همایش ملی شهرسازی راهبردی و توسعه شهری

poster hamayesh 1

1-جایگاه برنامه ریزی راهبردی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری
2- چشم انداز سازی شهری
3- سناریو سازی در برنامه های راهبردی شهری
4- نقش و جایگاه مدیریت شهری در برنامه ریزی راهبردی
5- ملاحظات زیست محیطی در برنامه ریزی راهبردی
6- ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری در برنامه ریزی راهبردی
7- آموزش و برنامه ریزی راهبردی
8- جایگاه فرهنگ،هنر و معماری بومی در توسعه شهری

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

beton barbekü