ساختار تشکیلاتی

در حال حاضر این پایگاه توسط مدیر و کارشناسان پایگاه اطلاع رسانی و هم اندیشی بافتهای فرسوده وسکونتگاه های غیر رسمی WWW.IMBF.IR که در حال حاضر فعالیتی ندارد اداره می شود ولی در آینده ای نه چندان دور با عنایت به حضور کارشناسانی که به عضویت این پایگاه در خواهند آمد ،برنامه ریزی و سازمان دهی پایگاه را با خرد جمعی به وسیله نظرسنجی های منسجم انجام و پس از آن ساختار مدیریتی و اجرایی پایگاه شکل خواهد گرفت.

 

امید است این پایگاه بتواند به عنوان یک سازمان مجازی غیر دولتی و غیر انتفاعی جایگاه خود راچه در داخل و چه در مجامع بین المللی به عنوان یک ظرفیت علمی و مهارتی برای مدیریت شهری در کشور ایفا نماید.

beton barbekü